Anh Đức tức giận đòi bỏ về khi đang tham gia Chạy đi chờ chi

Anh Đức tham gia với tư cách là khách mời. Ảnh: ST
Anh Đức tham gia với tư cách là khách mời. Ảnh: ST
Anh Đức tham gia với tư cách là khách mời. Ảnh: ST
Lên top