Âm nhạc và mối duyên kỳ lạ với du lịch

Làng Cù Lần trong MV của Võ Hạ Trâm.Ảnh: NSCC
Làng Cù Lần trong MV của Võ Hạ Trâm.Ảnh: NSCC
Làng Cù Lần trong MV của Võ Hạ Trâm.Ảnh: NSCC
Lên top