Âm nhạc V-Pop tháng 7 có gì?

Châu Đăng Khoa có sự hợp tác cùng Karik trong "Tình yêu là chuyện nhỏ". Ảnh: Khoa.
Châu Đăng Khoa có sự hợp tác cùng Karik trong "Tình yêu là chuyện nhỏ". Ảnh: Khoa.
Châu Đăng Khoa có sự hợp tác cùng Karik trong "Tình yêu là chuyện nhỏ". Ảnh: Khoa.
Lên top