Ám ảnh mối tình bi ai không kém “Độ ta không độ nàng” trong MV "Mơ duyên"

Quán quân Sao mai Thu Hằng & Mv “Mơ Duyên”. Ảnh: Hoà Nguyễn- Bình Quách
Quán quân Sao mai Thu Hằng & Mv “Mơ Duyên”. Ảnh: Hoà Nguyễn- Bình Quách
Quán quân Sao mai Thu Hằng & Mv “Mơ Duyên”. Ảnh: Hoà Nguyễn- Bình Quách
Lên top