Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ali Hoàng Dương: “Phong cách âm nhạc nào tôi cũng muốn thử sức!”