Album “RED” (Taylor’s Version) của Taylor Swift đứng Top 1 Billboard 200

Album “RED” (Taylor’s Version) của Taylor Swift đứng Top 1 bảng xếp hạng Billboard 200 ngay sau tuần đầu phát hành. Ảnh: Xinhua
Album “RED” (Taylor’s Version) của Taylor Swift đứng Top 1 bảng xếp hạng Billboard 200 ngay sau tuần đầu phát hành. Ảnh: Xinhua
Album “RED” (Taylor’s Version) của Taylor Swift đứng Top 1 bảng xếp hạng Billboard 200 ngay sau tuần đầu phát hành. Ảnh: Xinhua
Lên top