aespa vượt Red Velvet, vào top thành tích bán album với Blackpink, TWICE

aespa được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công như Blackpink. Ảnh: Xinhua.
aespa được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công như Blackpink. Ảnh: Xinhua.
aespa được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công như Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lên top