aespa vượt Blackpink, TWICE lập kỷ lục lịch sử

aespa vượt Blackpink, TWICE ở thành tích bán album đầu tay. Ảnh: Xinhua.
aespa vượt Blackpink, TWICE ở thành tích bán album đầu tay. Ảnh: Xinhua.
aespa vượt Blackpink, TWICE ở thành tích bán album đầu tay. Ảnh: Xinhua.
Lên top