Aespa đạt thành tích ấn tượng với mini album "Savage"

MV "Savage" hiện đang thu hút 23 triệu view YouTube. Ảnh: SM Entertainment.
MV "Savage" hiện đang thu hút 23 triệu view YouTube. Ảnh: SM Entertainment.
MV "Savage" hiện đang thu hút 23 triệu view YouTube. Ảnh: SM Entertainment.
Lên top