Aespa có đủ sức để thành công như nhóm Blackpink?

Aespa vượt thành tích của Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Aespa vượt thành tích của Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Aespa vượt thành tích của Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lên top