Adele rơi nước mắt khi gặp lại giáo viên chủ nhiệm trên truyền hình

Adele xúc động rơi nước mắt khi được gặp lại giáo viên của mình. Ảnh: Xinhua
Adele xúc động rơi nước mắt khi được gặp lại giáo viên của mình. Ảnh: Xinhua
Adele xúc động rơi nước mắt khi được gặp lại giáo viên của mình. Ảnh: Xinhua
Lên top