Á quân Mister Lê Hữu Đạt tổ chức sinh nhật cho mái ấm người khuyết tật

Á quân 2 Lê Hữu Đạt trích tiền thưởng cho mái ấm. Ảnh: Huy Trần
Á quân 2 Lê Hữu Đạt trích tiền thưởng cho mái ấm. Ảnh: Huy Trần
Á quân 2 Lê Hữu Đạt trích tiền thưởng cho mái ấm. Ảnh: Huy Trần
Lên top