Á hậu Tú Anh bị rách cằm, khâu 7 mũi vì ngã đập mặt vào tủ