Á hậu Trương Thị May và Cindy Mai Anh Trần đọ sắc tại dạ tiệc Cannes

Á hậu Trương Thị May (phải)  và người đẹp Cindy Mai Anh Trần
Á hậu Trương Thị May (phải) và người đẹp Cindy Mai Anh Trần