Á hậu Phương Nga nhận được "cơn mưa" lời khen từ bạn bè quốc tế