Á hậu Phương Anh, Diễm Trang, Thúy Vy tham gia "giải cứu" 5 tấn nông sản Hải Dương

Các nàng hậu "giải cứu" nông sản Hải Dương. Ảnh: SV.
Các nàng hậu "giải cứu" nông sản Hải Dương. Ảnh: SV.
Các nàng hậu "giải cứu" nông sản Hải Dương. Ảnh: SV.
Lên top