Á hậu Nguyễn Thị Loan được đề cử đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017

Á hậu Nguyễn Thị Loan. Ảnh: Milor Trần
Á hậu Nguyễn Thị Loan. Ảnh: Milor Trần
Á hậu Nguyễn Thị Loan. Ảnh: Milor Trần