Á hậu Kiko Chan về top 6 cuộc thi tại Miss Globe 2018

Kiko Chan tại cuộc thi Miss Globe.Ảnh: T.L
Kiko Chan tại cuộc thi Miss Globe.Ảnh: T.L
Kiko Chan tại cuộc thi Miss Globe.Ảnh: T.L
Lên top