Á hậu Kiko Chan ẵm hai giải thưởng tại Miss Supper Talent 2018

Á hậu Kiko Chan
Á hậu Kiko Chan
Á hậu Kiko Chan
Lên top