Á hậu Hoàng Hạnh mong giới trẻ không bỏ quên văn hóa áo dài

Á hậu Hoàng Hạnh mong giới trẻ không bỏ quên văn hóa áo dài . Ảnh: Tuấn Hoàng
Á hậu Hoàng Hạnh mong giới trẻ không bỏ quên văn hóa áo dài . Ảnh: Tuấn Hoàng
Á hậu Hoàng Hạnh mong giới trẻ không bỏ quên văn hóa áo dài . Ảnh: Tuấn Hoàng