Á hậu biển Bảo Như trẻ trung lên đường dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2016