4 nam diễn viên triển vọng của điện ảnh Việt trong năm 2019

Từ trái sang: Pom, Anh Tú, Quốc Anh, Liên Bỉnh Phát.
Từ trái sang: Pom, Anh Tú, Quốc Anh, Liên Bỉnh Phát.
Từ trái sang: Pom, Anh Tú, Quốc Anh, Liên Bỉnh Phát.
Lên top