4 ca sĩ US-UK được yêu thích nhất năm 2020

Taylor Swift lọt Top nữ ca sĩ được yêu thích nhất năm 2020. Ảnh nguồn: Mnet.
Taylor Swift lọt Top nữ ca sĩ được yêu thích nhất năm 2020. Ảnh nguồn: Mnet.
Taylor Swift lọt Top nữ ca sĩ được yêu thích nhất năm 2020. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top