4 bộ phim chuyển thể thành công từ tiểu thuyết ngôn tình của Cố Mạn

“Sam Sam đến rồi” là tác phẩm chuyển thể đầu tiên từ tiểu thuyết ngôn tình của nhà văn Cố Mạn. Ảnh nguồn: Mnet.
“Sam Sam đến rồi” là tác phẩm chuyển thể đầu tiên từ tiểu thuyết ngôn tình của nhà văn Cố Mạn. Ảnh nguồn: Mnet.
“Sam Sam đến rồi” là tác phẩm chuyển thể đầu tiên từ tiểu thuyết ngôn tình của nhà văn Cố Mạn. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top