3 tiểu thuyết kinh dị đáng xem trong tháng 12

“Bàn tay đỏ” của tác giả Christopher Golden là tiểu thuyết kinh dị được nhiều độc giả yêu thích. Ảnh nguồn: AFP.
“Bàn tay đỏ” của tác giả Christopher Golden là tiểu thuyết kinh dị được nhiều độc giả yêu thích. Ảnh nguồn: AFP.
“Bàn tay đỏ” của tác giả Christopher Golden là tiểu thuyết kinh dị được nhiều độc giả yêu thích. Ảnh nguồn: AFP.
Lên top