3 thần tượng Hàn Quốc có sức ảnh hưởng trên Youtube

Mark Tuan (GOT7) nổi tiếng khi tự sản xuất các video đăng tải trên kênh Youtube. Ảnh nguồn: Xinhua.
Mark Tuan (GOT7) nổi tiếng khi tự sản xuất các video đăng tải trên kênh Youtube. Ảnh nguồn: Xinhua.
Mark Tuan (GOT7) nổi tiếng khi tự sản xuất các video đăng tải trên kênh Youtube. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top