3 phim Việt ghi dấu ấn tại thị trường quốc tế

“Người lắng nghe: Lời thì thầm” là phim Việt đoạt 3 giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Nghệ thuật điện ảnh Châu Á vừa qua. Ảnh: LĐ
“Người lắng nghe: Lời thì thầm” là phim Việt đoạt 3 giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Nghệ thuật điện ảnh Châu Á vừa qua. Ảnh: LĐ
“Người lắng nghe: Lời thì thầm” là phim Việt đoạt 3 giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Nghệ thuật điện ảnh Châu Á vừa qua. Ảnh: LĐ
Lên top