3 phim truyền hình kéo dài hơn 20 năm vẫn thu hút khán giả

“Doctor Who” là bộ phim truyền hình được phát sóng hơn 40 năm phát sóng. Ảnh: Xinhua
“Doctor Who” là bộ phim truyền hình được phát sóng hơn 40 năm phát sóng. Ảnh: Xinhua
“Doctor Who” là bộ phim truyền hình được phát sóng hơn 40 năm phát sóng. Ảnh: Xinhua
Lên top