3 nàng "Hạ Tử Vy" Hoàn Châu cách cách: Người viên mãn, người lại lận đận

Dàn mỹ nhân đóng Hạ Tử Vy trong các phiên bản "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Dàn mỹ nhân đóng Hạ Tử Vy trong các phiên bản "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Dàn mỹ nhân đóng Hạ Tử Vy trong các phiên bản "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Lên top