3 điều thú vị về nhân vật Han Lue trong “Quá nhanh quá nguy hiểm 9”

Nhân vật Han Lue trong "Quá nhanh quá nguy hiểm" vẫn sẽ do diễn viên Sung Kang đảm nhận. Ảnh nguồn: AFP.
Nhân vật Han Lue trong "Quá nhanh quá nguy hiểm" vẫn sẽ do diễn viên Sung Kang đảm nhận. Ảnh nguồn: AFP.
Nhân vật Han Lue trong "Quá nhanh quá nguy hiểm" vẫn sẽ do diễn viên Sung Kang đảm nhận. Ảnh nguồn: AFP.
Lên top