3 ca khúc US-UK “đáng nghe” nửa đầu tháng 8

“Kiss My (Uh Oh)” của Anne Marie và Little Mix được yêu thích trong nửa đầu tháng 8. Ảnh: Xinhua
“Kiss My (Uh Oh)” của Anne Marie và Little Mix được yêu thích trong nửa đầu tháng 8. Ảnh: Xinhua
“Kiss My (Uh Oh)” của Anne Marie và Little Mix được yêu thích trong nửa đầu tháng 8. Ảnh: Xinhua
Lên top