3 ca khúc bị đánh giá “tệ” nhất nửa đầu năm 2020

Ca khúc “Yummy” của Justin Bieber bị đánh giá là tệ nhất nửa đầu năm 2020. Ảnh nguồn: Mnet.
Ca khúc “Yummy” của Justin Bieber bị đánh giá là tệ nhất nửa đầu năm 2020. Ảnh nguồn: Mnet.
Ca khúc “Yummy” của Justin Bieber bị đánh giá là tệ nhất nửa đầu năm 2020. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top