3 bộ phim trinh thám Châu Á đáng xem năm 2020

Phim “Kỳ Thám Dân Quốc” đang có sức hút lớn trên màn ảnh nhỏ toàn Châu Á. Ảnh nguồn: Mnet.
Phim “Kỳ Thám Dân Quốc” đang có sức hút lớn trên màn ảnh nhỏ toàn Châu Á. Ảnh nguồn: Mnet.
Phim “Kỳ Thám Dân Quốc” đang có sức hút lớn trên màn ảnh nhỏ toàn Châu Á. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top