3 bộ phim làm nên tên tuổi của Johnny Depp

"Kỵ sỹ không đầu" là một trong những bộ phim nổi bật của Johnny Depp. Ảnh nguồn: Mnet.
"Kỵ sỹ không đầu" là một trong những bộ phim nổi bật của Johnny Depp. Ảnh nguồn: Mnet.
"Kỵ sỹ không đầu" là một trong những bộ phim nổi bật của Johnny Depp. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top