3 bộ phim Hàn Quốc được mong chờ trong tháng 12

Bộ phim “Hãy lừa dối tôi nếu bạn có thể” được nhiều khán giả mong chờ trong tháng 12 này. Ảnh nguồn: Mnet.
Bộ phim “Hãy lừa dối tôi nếu bạn có thể” được nhiều khán giả mong chờ trong tháng 12 này. Ảnh nguồn: Mnet.
Bộ phim “Hãy lừa dối tôi nếu bạn có thể” được nhiều khán giả mong chờ trong tháng 12 này. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top