3 bộ phim ghi dấu ấn của đạo diễn Victor Vũ

Phim “Mắt Biếc” - một tác phẩm được đánh giá là cao của đạo diễn Victor Vũ. Ảnh nguồn: CGV.
Phim “Mắt Biếc” - một tác phẩm được đánh giá là cao của đạo diễn Victor Vũ. Ảnh nguồn: CGV.
Phim “Mắt Biếc” - một tác phẩm được đánh giá là cao của đạo diễn Victor Vũ. Ảnh nguồn: CGV.
Lên top