25 năm, Bức Tường không đổ và tiếp tục được xây từ "Con đường không tên"

Bức Tường ra mắt album mới, công bố thành viên thay thế cố nghệ sĩ Trần Lập. Ảnh: BTC.
Bức Tường ra mắt album mới, công bố thành viên thay thế cố nghệ sĩ Trần Lập. Ảnh: BTC.
Bức Tường ra mắt album mới, công bố thành viên thay thế cố nghệ sĩ Trần Lập. Ảnh: BTC.
Lên top