22 triệu đồng/vé VIP xem chương trình Duyên dáng Việt Nam