21 tuổi, Kaity Nguyễn trải nghiệm “làm vợ” của Kiều Minh Tuấn

Kaity Nguyễn và Kiều Minh Tuấn tiếp tục tái ngộ trong "Tiệc trăng máu". Ảnh: NVCC.
Kaity Nguyễn và Kiều Minh Tuấn tiếp tục tái ngộ trong "Tiệc trăng máu". Ảnh: NVCC.
Kaity Nguyễn và Kiều Minh Tuấn tiếp tục tái ngộ trong "Tiệc trăng máu". Ảnh: NVCC.
Lên top