2 thành viên hot của Blackpink, Red Velvet so kè tháng 4: Ai có lợi thế?

2 thành viên hot của Blackpink, Red Velvet đều công bố sẽ ra mắt sản phẩm mới. Ảnh: Xinhua.
2 thành viên hot của Blackpink, Red Velvet đều công bố sẽ ra mắt sản phẩm mới. Ảnh: Xinhua.
2 thành viên hot của Blackpink, Red Velvet đều công bố sẽ ra mắt sản phẩm mới. Ảnh: Xinhua.
Lên top