2 scandal lùm xùm trong tháng 3 của showbiz Hàn Quốc

Yunho (DBSK) là nghệ sĩ có nhiều scandal trong showbiz Hàn Quốc. Ảnh nguồn: Xinhua.
Yunho (DBSK) là nghệ sĩ có nhiều scandal trong showbiz Hàn Quốc. Ảnh nguồn: Xinhua.
Yunho (DBSK) là nghệ sĩ có nhiều scandal trong showbiz Hàn Quốc. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top