2 phim Hàn Quốc kinh điển lấy nước mắt khán giả những năm 2000

Phim Hàn Quốc “Trái tim mùa thu” đã lấy cạn nước mắt của khán giả Châu Á. Ảnh nguồn: Mnet.
Phim Hàn Quốc “Trái tim mùa thu” đã lấy cạn nước mắt của khán giả Châu Á. Ảnh nguồn: Mnet.
Phim Hàn Quốc “Trái tim mùa thu” đã lấy cạn nước mắt của khán giả Châu Á. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top