2 em út Lisa Blackpink và Jungkook BTS có những hi vọng gì ở tương lai?

2 em út Lisa Blackpink và Jungkook BTS có những chia sẻ xúc động về hi vọng tương lai. Ảnh: Cắt clip
2 em út Lisa Blackpink và Jungkook BTS có những chia sẻ xúc động về hi vọng tương lai. Ảnh: Cắt clip
2 em út Lisa Blackpink và Jungkook BTS có những chia sẻ xúc động về hi vọng tương lai. Ảnh: Cắt clip
Lên top