2 điểm khiến “Godzilla đại chiến Kong” không được đánh giá cao

“Godzilla đại chiến Kong” có doanh thu lớn nhưng lại không được đánh giá cao ở nội dung phim. Ảnh nguồn: Xinhua.
“Godzilla đại chiến Kong” có doanh thu lớn nhưng lại không được đánh giá cao ở nội dung phim. Ảnh nguồn: Xinhua.
“Godzilla đại chiến Kong” có doanh thu lớn nhưng lại không được đánh giá cao ở nội dung phim. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top