2 bộ phim về tình mẫu tử đáng xem nhất nhân Ngày của mẹ

"Vùng đất câm lặng" là bộ phim tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng. Ảnh: Xinhua
"Vùng đất câm lặng" là bộ phim tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng. Ảnh: Xinhua
"Vùng đất câm lặng" là bộ phim tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng. Ảnh: Xinhua
Lên top