2 bộ phim hành động đáng xem vào cuối tháng 1

Phim hành động “Vùng trời tử thần” gây ấn tượng bởi kịch bản độc đáo, hấp dẫn. Ảnh nguồn: Xinhua.
Phim hành động “Vùng trời tử thần” gây ấn tượng bởi kịch bản độc đáo, hấp dẫn. Ảnh nguồn: Xinhua.
Phim hành động “Vùng trời tử thần” gây ấn tượng bởi kịch bản độc đáo, hấp dẫn. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top