2 bản hit của BTS và cuộc soán ngôi Blackpink

BTS vượt Blackpink với các bản hit tiếng Anh. Ảnh: Xinhua.
BTS vượt Blackpink với các bản hit tiếng Anh. Ảnh: Xinhua.
BTS vượt Blackpink với các bản hit tiếng Anh. Ảnh: Xinhua.
Lên top