100 nghệ sĩ vĩ đại nhất: Taylor Swift, Justin Bieber xếp hạng khiêm tốn

Taylor Swift, Justin Bieber xếp hạng khiêm tốn ở danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất. Ảnh: AFP.
Taylor Swift, Justin Bieber xếp hạng khiêm tốn ở danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất. Ảnh: AFP.
Taylor Swift, Justin Bieber xếp hạng khiêm tốn ở danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất. Ảnh: AFP.
Lên top