10 thần tượng Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất 2020: BTS áp đảo Blackpink?

BTS và Blackpink đều có thành viên lọt vào bảng xếp hạng các nghệ sĩ Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất năm 2020. Ảnh: MV.
BTS và Blackpink đều có thành viên lọt vào bảng xếp hạng các nghệ sĩ Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất năm 2020. Ảnh: MV.
BTS và Blackpink đều có thành viên lọt vào bảng xếp hạng các nghệ sĩ Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất năm 2020. Ảnh: MV.
Lên top