10 MV debut của Kpop có lượt xem cao nhất sau 24 giờ đầu

Blackpink và aespa là những nhóm nhạc Kpop có lượt xem MV debut cao nhất 24h đầu. Ảnh: MV.
Blackpink và aespa là những nhóm nhạc Kpop có lượt xem MV debut cao nhất 24h đầu. Ảnh: MV.
Blackpink và aespa là những nhóm nhạc Kpop có lượt xem MV debut cao nhất 24h đầu. Ảnh: MV.
Lên top